Benim sitem

Atatürk'ün spora verdiği önem

Atatürk’ün Spor ve Sporcuya verdiği önem 


Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin ulusal terbiyesinin ana unsurlarından sayan Atatürk, sporun her dalı ile uğraşılması ve başarılı olunmasını Türk milletine önermiştir.

Atatürk, genç kuşağın bilimin ışığında ruhen, ahlâken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmış, spor faaliyetlerine ve sporculara büyük ehemmiyet vermiştir.

İnsan bedenine zindelik ve güç katan sporu fırsat buldukça kendiside yapan Atatürk’ün, en sevdiği spor dalı güreşti. Güreşi her istikametiyle teşvik eden büyük önder, güreş müsabakalarını izlemekten büyük keyif alırdı. Bilhassa ulusal güreşçilerin ele geçirdiği başarılar karşısında çok heyecanlanır, onları kutlayarak ödüllendirirdi. 

Her alanda olduğu gibi sporda da bilimin ışığından ayrılmamayı tavsiye eden Atatürk’ün, Türk sporuna olan desteği ve katkısı, sporun bütün yurtta yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi yolunda olmuştur. Bunun neticesi olarak Türkiye’nin ilk spor örgütü olan “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” 1922’de İstanbul’da heyetmiş, bu ilk spor cemiyetinin ve federasyonlarının yöneticileri Atatürk’ün alana getirdiği ortamla seçimle belirlenmiştir. 16 Ocak 1923 tarihli Kabine toplantısında, “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” kamu faydanına heyetmiş bir dernek olarak kabul edilmiş ve böylelikle ilk sefer devlet spora ve sporcuya destek ve yardım elini uzatmıştır.

Büyük Atatürk’ün ölümünü takip eden günlerde o zamanlar yalnız Avrupa’nın değil dünyanın en kuvvetli günlük spor gazetesi olan ve Fransa’da yayınlanan “L’Auto” yayınladığı geniş bir yazıda Atatürk’ün spora verdiği büyük ehemmiyeti uzun uzun överken şu satırlara da yer verdi:

Dünyada ilk kez beden eğitimini zorunlu kılan devlet adamı o oldu. Yalnız kağıt üzerinde ve nutuklarda değil bunu bilfiil yerine getirdi. Stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri kuruluş ettirdi. Halkevlerinin spor kollarını bizzat mürakabe etti ve milletin yazgınına hakim olduğu günden itibaren Türkiye’de spor gittikçe artan bir önem ve değer kazandı…”

Atatürk harbiden dünyada beden eğitimini ülkesinde zorunlu kılan ilk devlet adamıydı. Hiç şüphesiz onun “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü de oluşturduğu genç Türkiye devletinin geleceği için düşündüğü ana asallardan biriydi. Nitekim daha Cumhuriyetin duyurunundan evvelki günlerde hazırlanan hükümet programlarında da bunu bulmak ve görmek olasıdır.